שלמה גוטמן

בן קטרין ומשה, נולד ביום י’ בתמוז תרפ”ח(28.6.1928) בעיר מינכן, גרמניה. הוא עלה עם הוריו לארץ בראשית 1936 והמשפחה התיישבה בירושלים. שלמה למד בבית-הספר התיכון בבית הכרם, גדל באווירה תרבותית בבית אביו הרופא, והתעניין במיוחד בבוטניקה, במוסיקה ובטיולים להכרת הנוף הטבעי וההיסטורי בארץ. היה חבר בתנועת הצופים ומגיל 16 פעיל ב”הגנה”. מכיוון שנמשך לחקלאות, למד בבית-הספר כדורי וסיים בו את חוק לימודיו. הוא הצטרף לקבוצת-ההכשרה של חבריו הצופים בעין גב, ובדעתו היה להשתלם אחר-כך במדעי החקלאות בחוץ-לארץ, אך פרצה מלחמת העצמאות והוא התגייס עם קבוצתו לפלמ”ח ונשלח לגליל העליון.

שלמה השתתף בינואר 1948 בהתקפה על הכפר עין זיתון ובפברואר – כחבלן בפעולת סאסא. באפריל הסתנן עם מחלקתו לצפת הנצורה והשתתף בשמירה, במארבים ובבלימת התקפות ערביות על הרובע היהודי. בקרבות לשחרור העיר נפל ביום כ”ו בניסן תש”ח (5.5.1948) בהסתערות בניסיון לכבוש את גבעת “המצודה”. שלמה הובא למנוחת עולמים בבית-הקברות הצבאי בצפת.

פרסום בספר הנופל

website by lama-lo?!