מזל בן עמי,בנמו

בת עליזה ודוד

נפלה ביום כ”ה באייר תש”ל (31.05.1970)

בת 16 בנופלה

מקום מנוחתה – בית העלמין הצבאי חיפה

פרסום בספר הנופל

website by lama-lo?!