דן גונן

בן אהרן וסימה. נולד ביום ו’ באלול תרצ”ב7.9.1932)) בתל-אביב. אחרי סיימו כיתה י’ בגמנסיה “בלפור” שבתל-אביב עבר ללמוד בבית-הספר החקלאי “כדורי”. בימי מלחמת-הקוממיות מילא תפקידים שונים במסגרת-גדנ”ע. גויס לצה”ל לחיל-האויר בשנת1950 ועבר קורס-טיס. נמנה עם אנשי הקבוצה הקטנה שהעבירה את כל מטוסי ה”מיסטר” מצרפת לישראל בנסיעות הלוך-ושוב ואף התאמן בצרפת עצמה. השתתף במערכת-סיני. זכה להערצה מצד חבריו בשל שקדנותו. בטחונו העצמי, ולחיבה מיוחדת בשל ידידותו הרבה. “דנג’י” היה קיצור המלים “דן הג’ינג’י”, כי בגלל שערו האדמוני כינוהו כך חבריו, אשר הוקירוהו והכירוהו בשל צבע-שערותיו וגובה-קומתו. היה מוכן לשחרר את כל אחד מחבריו ממשימה קשה מדי בנטלו אותה על עצמו. שש שנים ומעלה שירת ביחידתו, עבר את כל שלבי-גידולה ואף היה בין המסייעים להתפתחותה. נפל בשעת מילוי תפקידו ביום ל’ בכסלו תשי”ז4.12.1956)) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול. הניח אשה בהריונה; בתו, שנולדה שלושה-וחצי חדשים לאחר נפלו, נקראת דינה לזכרו.

פרסום בספר הנופל

website by lama-lo?!