אהוד דולינסקי

בן יוסף ואיטה, חברי מושב כפר-ביל”ו. נולד ביום כ’ בניסן תרצ”ד (4.4.1934) בתל-אביב. אחרי שלמד בבית-החינוך לילדי-העובדים ברחובות למד בגמנסיה שם ועבר לבית-הספר החקלאי “כדורי” שליד הר תבור והיה לחקלאי. השתייך לתנועת “הנוער העובד” והתעניין בספורט. גויס לצה”ל בספטמבר 1951, ושירת בחיל-האויר והגיע לדרגת סגן-משנה. ביום כ”ד בסיון תשי”ד (24.6.1954)נפל בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים. ביום השנה לנפלו הופיעה חוברת לזכרו.

פרסום בספר הנופל

website by lama-lo?!