אביב ברזילי

בן אסתר ואברהם, נולד ביום ל’ בשבט תרצ”א(17.2.1931) בנס ציונה וגדל במושב נטעים הסמוך, במשק הוריו. סיים בית-ספר עממי ושתי כיתות של בית-ספר תיכון. מגיל 10 השתייך לתנועת “הנוער העובד”, ובה התמסר להדרכת הנוער במושב. היה מפותח למעלה מגילו ומוכשר מאוד, אהב ספר ואמנות, הצליח בהדרכה ונתחבב על חבריו וחניכיו. מגיל 13 החל לפרסם את רשימותיו ב”במעלה”, בהן תיאר ממראות טבע הארץ ואת חוויות הנוער והתלבטויותיו עם נוטשו את השדות בצאתו לפעולות-קרב. כעובד- אדמה מנעוריו חפץ להשלים את ידיעותיו החקלאיות ולמד שנה אחת בבית-הספר “כדורי” ולמד בו שנה עד פרוץ מלחמת- העצמאות. התגייס עם בני מחזור 1931 לחטיבת “יפתח” שבפלמ”ח.

על אף הפעולות הקרביות הרבות שבהן השתתף, מצא לו שעה להתייחד עם עצמו ולהעלות את רשמיו על הנייר בצורה נאה. במשך חודש השתתף בסמינר של הקיבוץ המאוחד שהתקיים בסרפנד. עם חטיבת “יפתח” ירד לנגב. גדודו ביצע את המהלך הפותח של מבצע “יואב” לפריצת הדרך לנגב – תפיסת משלטי טריז בית חנון בליל15-16 באוקטובר 1948. מהלך זה נועד לנתק את הכוחות המצריים שמצפון לעזה ולהטעותם באשר לגזרת המאמץ העיקרי. המצרים תקפו את משלטי הטריז בעוצמה רבה ובקרב זה נפל, ביום י”ד בתשרי תש”ט (17.10.1948), בשעה שחיפה במקלעו על יחידתו. אביב הובא למנוחת-עולמים בבית- הקברות בקיבוץ דורות.

ימים מספר לפני נופלו כתב את רשימתו האחרונה, שלא נשלמה: “זר זיכרונות על קבר רע”, שנתפרסמה לאחר מותו.

פרסום בספר הנופל

website by lama-lo?!