“אך נזכור את כולם
את יפי הבלורית והתואר
כי רעות שכזאת לעולם
לא תיתן את ליבנו לשכוח”

חיים גורי בוגר ביה"ס כדורי מחזור ה'

website by lama-lo?!